Ocenenia

PARADOR sa pravidelne zúčastňuje najprestížnejších súťaží. Od roku 2004 získal mnoho ocenení, čím sa tiež zaslúžil o prvenstvo medzi výrobcami.

Najvyššie vyznamenanie za prelomovú konštrukciu v Reddot Award. Po mnohých oceneniach sa značka hrdo pýši ocenením od medzinárodných odborníkov na dizajn.

Ocenenie v kolekcii drevené trojvrstvé podlahy. V ocenení IF sa odrážajú súčasné trendy v dizajne a ziskovosť dobre navrhnutých produktov. 

Ocenenie pre troch mladých dizajnérov, ktorých výrobky boli vystavené na špeciálnych výstavách organizovaných IMM Kolín nad Rýnom.

Ocenenie za dizajn

 

Iba kreatívne spoločnosti s víziou a zmyslom pre inovácie sa dostali do radov TOP 100. PARADOR je medzi nimi a bola mu udelená pečať kvality. Toto ocenenie sa stalo signálom pre spoluprácu s renomovanými dizajnérmi, ktorí pod heslom umeleckej slobody vytvárajú nezvyčajné plávajúce podlahy pre "Edition 1" od PARADOR.

  

Ocenenie Floooring industry awards získal PARADOR v rade za sebou od roku 2005 do 2007 v kategórii "Best laminate" za kolekciu Trendtime

Pozrite si aj ďalšie ocenenia.

 

Ďakujeme za komentár