Dilatácia plávajúcej podlahy. Prečo? Kedy? Kde?

Dilatácia podlahy znamená rozšírenie, zväčšenie, či rozpínanie spôsobené zmenou teploty, vlhkosti priestoru.

Dilatačná medzera (špára) sa používa pri montáži podláh plávajúcim spôsobom. Pri danej pokládke podlaha stále pracuje. Preto je dôležité podlahe nechať priestor, aby sa mohla sťahovať a rozpínať bez toho, aby sa vydula na nechcenom mieste.

Dilatáciu by sme mali považovať za nevyhnutnú medzeru, ktorá musí zostať po obvode miestnosti. Všade tam, kde môže podlahu blokovať stena, dvere, radiátorové rúry a krby. 

Prečo potrebujeme dilatačnú medzeru?

Pretože drevo je prírodný produkt. Podlahy sa budú sťahovať a rozpínať so zmenami teploty a vlhkosti okolia. Podlahy z tvrdého dreva alebo na báze dreva, HDF nosnej dosky reagujú na vlhkosť vo vzduchu a v dôsledku toho sa dosky podlahy rozšíria. Keď sa potom zníži úroveň vlhkosti v miestnosti, lamely podlahy sa opäť stiahnu. Taktiež ak máte podlahové kúrenie a počas zimy viac vykurujete, podlaha sa môže dôsledkom toho sťahovať.

Ak vaša podlaha a podklad nemajú dostatok priestoru na rozšírenie, môže to mať za následok zdvihnutie a poškodenie podlahy, či vznik nerovností. Použitie dilatačných medzier umožňuje, aby sa vaše podlahy a podlahové krytiny rozširovali bez ovplyvnenia vzhľadu a dojmu vašich podláh.

Akú veľkosť dilatačnej medzery potrebujeme?

V izbách alebo priestoroch štandardnej veľkosti by mala byť po obvode miestnosti vrátane vchodových dverí dilatačná medzera medzi 10 mm - 15 mm. Aby sa zabezpečilo, že je správna veľkosť dilatačnej medzery, môžu sa pri montáži použiť dilatačné kliny alebo pomocný multifunkčný nástroj. Po dokončení montáže sa kliny odstránia.

 

A čo dilatácia medzi miestnosťami?

Dilatácia medzi miestnosťami je veľmi diskutovanou témou. V dnešnej dobe je moderné pokladať podlahy v celom obytnom priestore bez dilatácie medzi miestnosťami. Teda majitelia obytných priestorov si neželajú žiadne prechodové lišty, odbornejšie nazývané profily, ktorými sa dilatačné medzery zakrývajú.

Nie však každá podlahová krytina zvládne pokládku medzi miestnosťami bez dilatačnej medzery. Každý výrobca uvádza v návode montáže alebo technickom liste, aká môže byť maximálna pokládka podlahy bez dilatácie medzi miestnosťami. U klasických laminátových alebo vinylových podlahách to býva zväčša veľkosť plochy 8 x 12 m. U kompozitných napr. Modular One to už je max. 20 x 12 m (240 m²). Avšak, aj tu treba dávať pozor. Podlaha bez dilatácie medzi miestnosťami musí mať v každej miestnosti rovnaké podmienky. Podlaha nesmie prejsť plynule z miestnosti bez kúrenia do miestnosti s kúrením a naopak.

Ako môžem zakryť dilatačnú medzeru?

Vzhľadu dilatačnej medzery sa nemusíte obávať, pretože ju možno zakryť podlahovými profilmi vo vzhľade danej podlahy alebo iným vami vyhovujúcim materiálom. K dispozícii je široká škála profilov a doplnkov, ktoré zodpovedajú alebo dopĺňajú váš výber podláh.

 

Napriek všetkým odporúčaniam chcete podlahu bez dilatácie medzi miestnosťami.  Čo s tým?

Jednou z najlepších možnosti je správny výber podlahy. Ideálne z materiálu alebo prímesi látok v podlahe, čo nereagujú na vlhkosť vzduchu a zároveň nemajú vysokú rozťažnosť pri zmene teplôt. Určite medzi ne patria Kompozitné SPC podlahy na minerálnom jadre. Kompozitné SPC podlahy môžete pokladať bez dilatácie až do 20 x 20 m (400 m²). Druhou alternatívou sú Kompozitné podlahy Modular One, u ktorých môžete pokládku bez dilatácie medzi miestnosťami urobiť do max. 20 x 12 m (240 m²).

Vždy, keď sa pokladá podlaha bez dilatácie, je dôležité:
U podlahy s obsahom dreva -  aby bola v rôznych miestnostiach rovnaká vlhkosť, teplota a rovnako nastavené podlahové kúrenie.
U podlahy bez obsahu dreva - aby bola v rôznych miestnostiach rovnaká teplota a rovnako nastavené podlahové kúrenie.

Ak by podlahové kúrenie v 1 miestnosti bolo a v druhej nie, alebo by bolo nastavene na inú teplotu, musí sa urobiť medzi miestnosťami vždy dilatácia, bez ohľadu na veľkosť plochy miestnosti.

Neriskujte, že položíte podlahu, ktorá podľa návodu na montáž vyžaduje dilatáciu po určitých m² medzi miestnosťami. Takúto podlahu nemôžete reklamovať pre nedodržanie návodu na montáž. A vaša nová podlaha je po polroku znehodnotená.